Witam wszystkich!
Jak już pisałam na naszym Instagramie i na fanpag-u FB zostaliśmy wybrani jednym z blogów biorących udział w akcji Rekomenduję HIPP. W jej ramach otrzymaliśmy wielką pakę produktów po 7mc-u dla bliźniaków do testowania oraz fajne gadżety okraszające smaczkiem naszą paczuszkę. Wierzcie mi, że chłopaki z wielką zajadłością zabrali się do ich testowania. 
W ramach tej akcji mam też prezent dla Was:) 
Po pierwsze chciałam Was zaprosić do Klubu Maluszka firmy HIPP. Jest to program właśnie dla Was! My już należymy do niego i dzięki temu uczestniczymy w wielu ciekawych akcjach. Znajdziecie tam porady ekspertów, porozmawiać z nimi na czacie, wziąć udział w konkursach i akcjach promocyjnych. Możecie również otrzymać produkty startowe zapoznające Was z HIPP-em. Wszystko to na stronie Klubu TUTAJ.
Po drugie KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!
Kochani zapoznajcie się dokładnie z regulaminem!

ZASADY
KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW:

Twój
Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą”

 1. Organizatorem
  Konkursu jest Katarzyna Mirek, ul. Dworska 17, 71-026 Szczecin blog
  Mama na Tropie, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem
  Nagród w Konkursie jest HiPP
  Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa,
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000056644, kapitał zakładowy 850.000 PLN, NIP 526-00-33-068,
  zwana dalej „Fundatorem Nagród”.
 3. Konkurs
  realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku.

  1. Konkurs
   odbywa się w
   dniach od 12 do 26 stycznia 2015 r. do godziny 23:59.

  2. Aby
   wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest
   zaakceptować niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o
   treści „Akceptuję Regulamin Konkursu” na adres
   myszkakw@gmail.com a także
   posiadać konto na Facebooku.
  3. Zadaniem
   Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu
   zdjęcia dziecka z produktem spożywczym marki HiPP (dalej: Praca
   Konkursowa) na profilu na Facebooku należącym do Organizatora.
  4. Uczestnik
   Konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć.
  5. Akceptując
   niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:

 1. praca
  Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,

 1. posiada
  pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
 2. wyraża
  zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz
  wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem,
  jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej
  „Rekomenduję HiPP”,
 3. uzyskał
  zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących
  się
  na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem,
  jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej
  „Rekomenduję HiPP”.

  1. Z
   chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz
   Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej „Rekomenduję
   HiPP” licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego
   świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w
   zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:

 1. trwałego
  lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości
  lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w
  szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także
  poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i
  przechowywanie,
 2. tłumaczenia,
  przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
  w
  wykonanej Pracy Konkursowej,
 3. utrwalania
  i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną
  techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w
  tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
  techniką cyfrową,
 4. obrotu
  oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową
  utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
  albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
 5. rozpowszechniania
  Pracy Konkursowej w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,
  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości
  lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie
  całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy
  mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
  wybranym.

  1. Organizator będzie
   czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a
   także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzcę
   Konkursu.

  2. Zwycięzcą nagrody w
   Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca Konkursowa
   zdobyła największe uznanie Organizatora.
  3. O wynikach Konkursu
   Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu
   facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę
   nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania
   nagrody.
  4. W celu przekazania
   nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane
   adresowe na adres myszkakw@gmail.com
   w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu
   facebookowym Organizatora.
  5. W przypadku zaniechania
   wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika
   nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.
WYNIKI WYNIKI WYNIKI WYNIKI

Kochani ogromnie Wam dziękuję za tą świetną wspólną zabawę. Zdjęcia jak zawsze śliczne, dzieciaki słodkie i te ich rozbrajające pozy i minki:) Niestety zwycięzca może być tylko jeden w związku z tym czekało mnie nie lada zadanie. Laureatem nagrody zostaje zatem zdjęcie:
Proszę o przesłanie danych wraz z numerem telefonu dla kuriera na adres – myszkakw@gmail.com.
Gratuluję serdecznie!!!

5 komentarzy

  • Zgadzam się z Tobą, jedzonka są bardzo przyjemne. A kosmetyki, do tej pory nie miałam. Ostatnio kupiłam taki kremik dla maluszków na zimę, jest bardzo fajny.

Write A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.